2018-10-31 13:32:26

Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja za radna mjesta (Učitelj/ica geografije, TZK,matematike,knjižničar/ka, spremač/ica) - Обавештење кандидатима о резултатима конкурса за раднa местa (Учитељ/ица географије, ФК, математике, библиотекар/ка, спремач/ица)

  REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA TRPINJА
     T  R  P  I  N  J  A

 

Klasa: 119-01/18-01/12

Urbroj: 2196-95-18/05

 

Trpinja, 31.10.2018.                                          

 

 

 

 

PREDMET:  Obavijest o primljenim radnicima.

 

                      Obavještavamo da je Osnovna škola Trpinja, Trpinja, koju zastupa

ravnateljica škole dr. sc. Vesna Vujić, prof, na temelju objavljenog natječaja na WEB stranici škole i Zavodu za zapošljavanje Vukovar, od 05.10.2018. godine primila u radni odnos:

 

Vladanu Živković, diplomirani profesor geografije i informatike, iz Negoslavaca, za obavljanje poslova učiteljice geografije, određeno nepuno radno vrijeme Dejana Maksimovića, diplomirani profesor tjelesnog odgoja i sporta, iz Vere, za obavljanje poslova učitelja tjelesne i zdravstvene kulture, određeno nepuno radno vrijeme. Jelenu Markov, magistra bibliotekarstva i informacijskih znanosti, iz Vukovara, za obavljanje poslova stručne suradnice – knjižničarke, određeno nepuno radno vijeme Kristinu Patković, maturant gimnazije (apsolventica Sveučilišta u Osijeku – Odjel za matematiku) iz Bobote, za obavljanje poslova učiteljice matematike – nestručno, na određeno puno radno vrijeme, a najdulje do 5 mjeseci Petru Pantić, ekonomist, iz Trpinje, za obavljanje poslova spremačice – na određeno nepuno radno vrijeme

 

      Priloženu dokumentaciju po natječaju kandidati mogu preuzeti u tajništvu škole.                                  

                                                                         RAVNATELJICA

                                                                                dr. sc. Vesna Vujić, prof


Osnovna škola Trpinja