2018-10-23 12:40:51

Odluka o odabiru ponude/Informatička oprema - Одлука о избору понуде/Информатичка опрема

 REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA TRPINJA
 VELIKA 2, 32224 TRPINJA

KLASA: 602-02/18-01/21
URROJ: 2196-95-18-14
 

Trpinja, 23.10.2018.

 

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi („NN“ broj 120/16) i članka 6. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave, ravnateljica Osnovne škole Trpinja donosi

 

                                                            ODLUKU

                 o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave
                                                       Informatičke opreme (računala)

 

Naručitelj: Osnovna škola Trpinja, Velika 2, 32224 Trpinja.

 

Predmet nabave: nabava informatičke opreme okviru „ Cjelovite kurikularne reforme i uvođenja Informatike kao obveznog predmeta u 5. i 6. razredu osnovne škole“, sukladno Odluci o financiranju nabave informatičke opreme za osnovne škole.  

 

 

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi: „ Legende plus“, iz Vukovara, Hrvatskog zrakoplovstva 6.

 

Razlog odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude:
Ponuditelj „Legende plus“, Hrvatskog zrakoplovstva 6, 32000 Vukovar, dostavio je ekonomski najpovoljniju ponudu koja je valjana i ispunjava sve tražene uvjete iz Poziva na dostavu ponuda objavljenog 10. listopada 2018. godine.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskoj stranici Škole.
Objavom ove Odluke o odabiru najpovoljnije ponude stječu se uvjeti za sklapanje ugovora o nabavi.

 

 

 

                                                                                                                                                                                        Ravnateljica

                                                      ________________________ 
                                                        dr. sc. Vesna Vujić, prof.


Osnovna škola Trpinja