2018-10-22 14:07:58

Obavijest o testiranju kandidata koji udovoljavaju uvjetima natječaja za radno mjesto učitelja/ice matematike - Обавештење о тестирању кандидата који испуњавају услове конкурса за радно место учитеља/ице математике

  REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA TRPINJA
          T R P I NJ A

KLASA: 112-07/18-01/02
URBROJ: 2196-95-18-01

Trpinja, 22.10.2018.

                                                    O B A V I J E S T

    o testiranju kandidata koji udovoljavaju uvjetima natječaja za radno mjesto

                                     učitelja/ice matematike

Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 3/17., 7/17 i 68/18) dana 05.10.2018. godine Osnovna škola Trpinja objavila je natječaj za učitelja/icu matematike, na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

Razgovor i testiranje provodi se za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za navedeno radno mjesto i koji su pravodobno dostavili potpunu i pravovaljanu dokumentaciju.

Razgovor provodi ravnateljica, a testiranje imenovano Povjerenstvo za testiranje.

Testiranje se provodi iz poznavanja srpskog jezika (pravopis i gramatika) i ćiriličnog pisma.

 

TESTIRANJE ĆE SE ODRŽATI DANA 26.10.2018. godine (PETAK) u 10:00 sati u prostorijama OSNOVNE ŠKOLE TRPINJA, VELIKA 2, 32224 TRPINJA

 

Kandidat koji zadovoljava uvjete natječaja je:

MIRJANA MIKEC iz SARVAŠA, magistra edukacije matematike i informatike

Kandidat je dužan sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu odgovarajuću identifikacijsku ispravu s fotografijom radi utvrđivanja identiteta, u suprotnom neće moći pristupiti testiranju.

Ne postoji mogućnost naknadnog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove pozivu na testiranje do zakazanog vremena, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

DOSTAVITI:                                                                                                                                                                                            Predsjednik povjerenstva

Članovima povjerenstva – svima                                   Bojana Kurlagić Mirjana Mikec Oglasna ploča, zbornica Mrežna stranica Škole Pismohrana

Osnovna škola Trpinja