2018-10-10 09:06:00

Odluka o odabiru ponude/pekarski proizvodi - Одлука о одабиру понуде/пекарски производи

  REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA TRPINJA
            T R P I NJ A

KLASA: 602-02/18-01/19
URBROJ: 2196-95-18-05

U Trpinji, 10.10.2018.

 

                                                                  

 

                                                             ODLUKA O ODABIRU PONUDE

Javni naručitelj: Osnovna škola Trpinja, Velika 2, 32222 Trpinja, OIB: 19729395272

Predmet bagatelne nabave za kojeg se donosi odluka o odabiru je:
Opskrba pekarskim proizvodima.

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi: Nila j.d.o.o.

Razlog odabira, obilježja i prednosti odabira ponude: ponuda je najpovoljnija i najkvalitetnija.

 

 

 

Potpis članova povjerenstva:

Anka Jovanović, kuharica ____________________________

Ljilja Teofilović, učiteljica njemačkog jezika ____________________

Sanja Kosanović, tajnica ____________________________


Osnovna škola Trpinja